Telekomunikacja w codziennym życiu

Telekomunikacja była bardzo ważna od zawsze. Już w wieku dziewiętnastym angielscy naukowcy stworzyli elektryczny telegram, aby móc komunikować się z innymi. Telekomunikacja jest to przekazywanie informacji na odległość za pomocą środków łączności. Dzięki niej mamy dostęp do wielu ciekawych, a także potrzebnych nam informacji. Telekomunikacja w dzisiejszym świecie Nasi przodkowie Więcej…

Wydajny system sterowania energią na potrzeby ogrzewania

Człowiek, architektura i środowisko to obecnie trzy główne obszary, zorientowane na cel jakim jest kreowanie bezpiecznego środowiska oraz przestrzeni przystosowanej do potrzeb i wymagań użytkowników. Pamiętajmy, że dbałość o ekologię oraz równoważone wzorce gospodarowania mediami takimi jak energia elektryczna czy woda zaczynają się przede wszystkim w naszym domu. Programujemy system Więcej…

Alternatywne źródła prądu

Dostawa energii elektrycznej jest obecnie jedną z najważniejszych aspektów, które muszą być uwzględnione w planie zasilania budynku. W zależności od charakterystyki obiektu istnieją odrębne wytyczne, które definiują możliwy czas przerwy w zasilaniu w trakcie roku. Jeśli chodzi o obiekty mieszkalne możliwe są krótkie przerwy w dostawie energii elektrycznej ponieważ nie Więcej…