Dlaczego musimy odbyć szkolenie z bhp?

Pracodawca powinien dbać o całą firmę oraz wszystkich pracowników. W tym celu powinien zapewniać każdemu pracownikowi możliwość odbycia kursu z bezpieczeństwa i higieny pracy na koszt firmy. Takie kursy zwiększają świadomość pracowników na temat różnego rodzaju zagrożeń wynikających z ich pracy, dzięki czemu ilość wypadków znacznie maleje. Świadomi pracownicy są Więcej…