Czym wykonuje się obróbkę skrawaniem?

Obróbkę skrawaniem można obecnie zaliczyć do jednego z najpowszechniejszych sposobów obrabiania materiałów. Obróbka skrawaniem pozwala na obróbkę różnych materiałów od drewna począwszy poprzez tworzywa sztuczne do metali włącznie. Fakt ten sprawia, że jest to metoda mająca bardzo szerokie zastosowanie, a co za tym idzie jest ona bardzo chętnie wykorzystywana w różnych gałęziach przemysłu. Co zatem o samej obrócę skrawaniem warto wiedzieć? Odpowiedzi na to pytanie postaramy się udzielić w poniższym artykule.

Obróbka skrawaniem – co warto wiedzieć?

Obróbka skrawaniem klasyfikowana jest jako jeden z rodzajów obróbki ubytkowej. Metody zaliczane do obróbki ubytkowej obrabiają materiał poprzez usuwaniu jego części. Co ważne obróbka skrawaniem, nie jest jednym sposobem obrabiania materiału, a w jej obręb wchodzą takie techniki jak:

Technika obróbki

Rodzaj obróbki

Obróbka ścieraniem

docieranie, szlifowanie, polerowanie, gładzenie

Obróbka wiórowa

frezowanie, toczenie, wiercenie, struganie, dłutowanie

Obróbka obwiedniowa

koła zębate

Wszystkie powyżej wymienione metody zaliczone w obręb obróbki skrawaniem cechują się nieco innymi metodami skrawania oraz wykorzystuje się przy ich wykonywaniu różne maszyny i urządzenia, niemniej za każdym razem stosowane są narzędzia skrawające. Dobór odpowiedniej metody uzależniony jest od rodzaju materiału jaki ma być obrabiany oraz od tego jaki jest zamierzony efekt finalny. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że w większości przypadków dany surowiec może zostać obrobiony poprzez kilka metody, przy czym efekt finalny po ich zastosowaniu może się mocno od siebie różnić. Zwykle jeden surowiec w produkt gotowy można zmienić przy wykorzystaniu kilku metod, nie oznacza to jednak, że rezultat będzie taki sam.

Obróbka wiórowa – jako jedna z najczęściej wykorzystywanych metod obróbki skrawaniem

toczenieJedną z powszechniej wykorzystywanych metod wchodzących w skład obróbki skrawaniem jest obróbka wiórowa. Według informacji z portalu www.4metal.pl zasadniczo powszechnie wykorzystuje się dwie z tych metod wchodzących w jej obręb, czyli frezowanie oraz toczenie. Obróbka toczeniem to proces w którym do obróbki materiałów stosuje się noże tokarskie za pomocą których oddzielane są poszczególne fragmenty obrabianego materiału, co umożliwia nadaniu mu założonego kształtu i rozmiaru. Tokarka wykorzystywana przy obróbce wiórowej umożliwia kształtowanie materiału zarówno na jego wewnętrznych jak i zewnętrznych powierzchniach, przy czym metoda ta wykorzystywana jest przede wszystkim to obróbki materiałów o kształcie brył obrotowych. Wprawdzie umożliwia ona także obróbkę przedmiotów o innej powierzchnie, jednak rzadko jest wykorzystywana do ich kształtowania. Obróbka frezowaniem jest zasadniczo procesem obróbki materiałów w którym wykorzystany jest ruch obrotowy wykonywany przez frezarki, ruchowi temu towarzyszy ruch posuwowy wykonywane przez obrabiany przedmiot lub także frezerkę w zależności od tego jakiego rodzaju frezarka jest stosowana. Warto jednak zaznaczyć, że obecnie zarówno w przypadku toczenia jak i frezowania wykorzystuje się coraz częściej narzędzia cnc.

Frezowanie cnc – zastosowanie

frezarkaNa portalu staleo.pl można przeczytać, że w ostatnim czasie coraz popularniejsza staje się wspomniana obróbka cnc. CNC jest systemem w którym stosuje się numeryczne układy sterowania, która można dowolnie programować dzięki temu, że zostały one wyposażone w mikrokomputery. Sam proces obróbki frezowaniem cnc polega na wykorzystywaniu maszyn-frezarek, które są podłączone do komputera i których praca jest przez niego regulowana. Frezowanie cnc swoją popularność zyskało głównie z racji tego, że rozwiązanie to jest szybsze i dokładniejsze niż tradycyjne metody. Największą zaletą tego rozwiązania jest jednak to, że proces obróbki cnc cechują się dużą powtarzalnością wykonywanych kształtów, co w porównaniu z tradycyjnym frezowaniem jest ogromną zaletą. Dostępne na rynku frezarki cnc pozwalają na obróbkę zarówno drewna, tworzyw sztucznych jak i metali. Dodatkowo dostępne są na rynku frezarki uniwersalne, które są bardziej wielofunkcyjne. Szerokie zastosowanie frezarek cnc oraz możliwość szybkiego i dokładnego obrabiania materiału sprawia, że rozwiązanie to jest wykorzystany w wielu różnych gałęziach przemysłu.

Tokarka cnc – zastosowanie

TOKARKA CNCMaszyna tokarska cnc zasadniczo działa na tej samej zasadzie co standardowe tokarki, przy czym rozwiązania z zakresu cnc pozwalają na wykonanie bardziej zaawansowanych i dokładnych obróbek. Automaty tokarskie cnc skracają także czas jaki jest potrzebny na wykonanie obroki. Dodatkowo umożliwiają one wykonywanie powtarzalnej obróbki produktów bez udziału operatora, zgodnie z ustawionymi kryteriami aż do wykończenia materiału w podajniku lub też na obróbkę pojedynczego przedmiotu w zależności od potrzeb.

 

W kwestii podsumowania

Obróbka skrawaniem jest pojęciem o dość szerokim zakresie, ponieważ w skład tego rodzaju obróbki wchodzą różne metody i techniki, które wymagają odrębnego opisania i scharakteryzowania zasad ich działania. W każdym przypadku jednak, z jaka metoda nie mielibyśmy do czynienia, zawsze chodzi o usunięcie poszczególnych elementów obrabianego przedmiotu.

1 thought on “Czym wykonuje się obróbkę skrawaniem?”

Dodaj komentarz