Firmy korzystają z nowoczesnych rozwiązaniach umożliwiających planowanie czasu pracy, a także rejestrację poszczególnych zdarzeń związanych z pracownikami i wykonywanymi przez nich obowiązkami zawodowymi. Ogranicza to tworzenie tradycyjnej dokumentacji związanej z listami obecności i grafikami. Daje również możliwość wglądu w czas pracy pracowników w dowolnym momencie i nadawanie im uprawnień i możliwość korzystania z infrastruktury zakładu pracy.

Nowoczesne systemy rejestrujące czas pracy

system rcpNowoczesny system RCP przy wykorzystaniu zintegrowanych czytników rejestruje zdarzenia wejść i wyjść pracowników. Zintegrowany z poszczególnymi działami daje możliwość rozliczania godzin pracy i wynagrodzenia, a także raportowania absencji i spóźnień poszczególnych pracowników. Działając w oparciu o przepisy prawa pracy i zasady panujące w firmie daje możliwość kontroli i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. Systemy wyposażone są w narzędzia umożliwiające rejestrację poszczególnych zdarzeń związanych z wykonywaniem obowiązków pracowników. Na terenie obiektów umieszczone są specjalne czytniki i rejestratory odczytujące dane biometryczne lub identyfikujące na podstawie kart poszczególnych użytkowników. Umożliwiają dostęp do poszczególnych pomieszczeń tylko i wyłącznie uprawnionym osobom, chroniąc tym samym mienie przed kradzieżą lub osobami niepowołanymi. Systemy mogą być zarządzane zdalnie i połączone ze specjalnymi centrami monitorującymi. Nowoczesne rejestratory umożliwiają sczytywanie danych i zdarzeń w czasie bieżącym i w przeszłym. Wyposażone w nowoczesne technologie, kamery i karty pamięci umożliwiają kontrolowanie pracowników w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Wpływa to przede wszystkim na efektywność pracy i w znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo.

Rejestratory często połączone są z systemami bezpieczeństwa i ochrony, a w trakcie niebezpiecznego zdarzenia łączą się z centrum monitoringującym, które w bieżącym czasie ocenia ryzyko i wzywa odpowiednie służby. Wszystkie systemy rejestracji czasu pracy mogą generować raporty dotyczące danych związanych z godzinami pracy, absencjami i wynagrodzeniami poszczególnych pracowników. Mogą również być modyfikowane i dopasowane do indywidualnych potrzeb i uprawnień użytkowników.