Wszystkie wyroby produkowane dla budownictwa muszą posiadać odpowiedni znak towarowy. Znak ten jest oznaczany dużą literą B. Każdy wyrób, także beton musi przejść specjalną ścieżkę certyfikacyjną potwierdzającą zgodność z Polskimi Normami. Beton jako produkt budowlany jest objęty normami kontroli jakości zgodnymi z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

Kontrola jakości betonu

certyfikacja betonu towarowegoRozporządzenie Ministra Infrastruktury jasno określa wszystkie procedury związane z zakładowym systemem kontroli jakości betonu towarowego. Najnowsze zmiany w systemach kontroli jakości betonu towarowego zostały wprowadzone w 2017 roku. Każda firma zajmująca się wytwarzaniem betonu towarowego musi dostosować zakładowy system kontroli jakości do wymogów zapisanych w rozporządzeniu ministra oraz do zapisów zawartych w polskich normach. Certyfikacja betonu towarowego i systemu kontroli jakości odbywa się w przedsiębiorstwach budowlanych co roku. Proces kontroli jakości wyrobów betonowych rozpoczyna się od kontroli jakości dostaw. Zapis ten jest zawarty w polskich oraz europejskich normach dotyczących wyrobów betonowych. Certyfikację betonu przeprowadzają prywatne firmy, jednostki badawcze oraz instytucje naukowe. Gdzie najlepiej zlecić badania w zakresie systemu kontroli jakości? Nie ma co do tego zasady. Prywatne firmy są jednak nieco droższe od instytucji naukowych oraz laboratoriów badawczych. W każdym województwie znajdziemy bardzo dużo firm oraz instytucji wdrażających systemy certyfikacji betonu.

Dla inżynierów budownictwa oraz inżynierów w dziedzinie materiałoznawstwa przeprowadzane są cykliczne szkolenia z zakresu systemów certyfikacyjnych betonu. Firmy zajmujące się wdrażaniem systemów certyfikacji posiadają akredytacje Ministerstwa Infrastruktury w zakresie wdrażania systemów certyfikacyjnych oraz zakładowych systemów kontroli jakości.       

Kategorie: Budownictwo