Wielu deweloperów ma problem ze skompletowaniem niezbędnych dokumentów i pozwoleń, dzięki którym uzyskają zgodę na wybudowanie danego budynku. Pozwolenie te uzyskuje się w oparciu o spełnienie takich standardów, jak budowa na na wymaganym rodzaju gruncie, braku przeciwwskazań ze strony organizacji ochrony środowiska i innych.

Kiedy konieczne jest świadectwo zapotrzebowania na energie?

świadectwo charakterystyki energetycznej - czy potrzebneJednym z dokumentów, którego sporządzenie jest w wielu przypadków konieczne, może być świadectwo określające zapotrzebowanie na energię. Wiele osób które chcą wybudować dom, budynek gospodarczy, albo większych firm, starających się o pozwolenie na budowę na przykład centrum handlowego, zastanawia się, słysząc hasło świadectwo charakterystyki energetycznej – czy potrzebne jest jego sporządzenie w każdej sytuacji. Jak się okazuje, obowiązek sporządzenia takiego dokumentu spoczywa przede wszystkim na osobach i firmach, które chcą wybudować budynek wielkopowierzchniowy, lub też budynek do użytku publicznego, taki jak urzędy, galerie handlowe i inne. Jest to konieczne, ponieważ od projektantów budynków oczekuje się, że tworzone przez nich budynki będą charakteryzowały się maksymalnie niskim zapotrzebowaniem na energię. Jeżeli chodzi o osoby, które starają się o pozwolenie na budowę domu lub budynku gospodarczego, prawo od kilku lat zwalnia ich z obowiązku sporządzenia dokumentów, określających zapotrzebowanie na energię elektryczną. Podobnie jest z właścicielami gospodarstw rolnych, chociaż tu wszystko zależy ściśle od tego, jak duże jest gospodarstwo. W przypadku, gdy jesteśmy właścicielami budynków objętych sporządzaniem tego dokumentu, to jest on ważny przez dziesięć lat, lub do momentu wykonania większych remontów w mieszkaniu lub też przebudowy instalacji elektrycznej. Warto wspomnieć, że głównym celem świadectwa charakterystyki energetycznej jest tworzenie budynków, które są dobrze oświetlone, posiadają dobrą izolację od czynników zewnętrznych, tak aby zminimalizować pobór energii wykorzystywanej na klimatyzację, ogrzewanie lub oświetlenie danego lokalu.

Jak widać, to, czy musimy stworzyć dokument określający planowane zużycie energii w danym lokalu zależy od jego wielkości, przeznaczenia oraz wielu innych czynników. Z obowiązku jego sporządzania zostały zwolnione osoby prywatne, starające się o pozwolenie na budowę domu.