W jaki sposób zabezpieczać wykopy?

Roboty ziemne, a tym samym i wykopy są typowym elementem większości prac budowlanych. Co więcej tego typu prace stanowią zwykle pierwszy etap wszystkich wykonywanych prac. A co za tym idzie sposób ich zabezpieczenia, jak także i to w jaki sposób zostanie wszystko rozplanowane wpłynie na to jak będzie przebiegać cała inwestycja oraz jaki będzie poziom bezpieczeństwa na jej terenie. W tym artykule powiemy w jakiś osób zabezpieczyć wykopy i jak należy wszystko rozplanować, by teren był w pełni funkcjonalny, a prace przebiegały sprawnie i bezpiecznie. 

Zabezpieczenie wykopów – co warto wiedzieć?

ZABEZPIECZENIE WYKOPÓWPierwszą kwestią jaką należy poruszyć jest fakt, że wszelkie wykopy powinny zostać wykonane na podstawie projektu robót ziemnych. Projekty te określają sposób rozmieszczenia instalacji i urządzeń podziemnych oraz to jak powinno wyglądać zabezpieczenie wykopów oraz zawierają wyniki otrzymane po zakończeniu badań geologicznych. Warto jednak wspomnieć, że tego typu projekty nie są wymagane w przypadku małych wykopów, niemniej i tak wpływa to na poziom bezpieczeństwa prowadzonych prac. Jeśli chodzi o głębokie wykopy to należy tu jeszcze uwzględnić konieczność posiadania wiedzy w takim zakresie jak:

  • warunki geologiczne,
  • warunki hydrologiczne,
  • warunki geotechniczne,
  • sposób posadowania obiektów w bliskim sąsiedztwie.

Co ważne prace ziemne powinny być zaplanowane wykonywane w taki sposób by nie wpływały one w sposób negatywne na istniejące już obiekty oraz sąsiednie tereny.

Prace ziemne a drogi dojazdowe

minikoparkaWedług www.muratorplus.pl przygotowując teren pod wykop ważne jest także nie tylko to by go odpowiednio zabezpieczyć o czym powiemy w dalszej części artykułu, ale także i to by wyznaczyć trasy dojazdowe do samego wykopu. Jeśli chodzi o drogi to powinny one być wyznaczone w taki sposób by bez przeszkody mogły po nich przejechać pojazdy transportowe takie jak choćby minikoparka czy inne maszyny. Drogi tego typu powinny być dobrze wyrównane, twarde lub utwardzone,. W zależności od tego jakie pojazdy będą się po nich poruszać. Niemniej powinny one być wykonane w taki sposób by zapewnić odpowiednią nośność, dla pojazdów. Jeśli chodzi natomiast o ich ramie, to trasy dojazdowe do obszaru prac ziemnych powinny kończyć się w odległość 0,6 metra od samego wykopu. Niemniej w przypadku pracy przy wykopie za pomocą sprzętu mechanicznego konieczne jest także wyznaczenie stref niebezpiecznych, czyli zasięgu pracy ramienia wykorzystywanej maszyny. Dzięki temu np. usługi minikoparką będą mogły być swobodnie wykonywane nie narażając przy tym pracowników. Co ważne drogi znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu powinny także posiadać system odprowadzania wody opadowej, dzięki czemu zarówno drogi jak i wykop nie zostaną uszkodzone. W przypadku prac ziemnych wykonywanych przy instalacjach elektrycznych wodnych itd, bezpieczna odległość od samego wykopu powinna zostać wyznaczona indywidualnie przez kierownika terenu budowy.

Bezpieczeństwo a prace ziemne

zabezpieczanie wykopówWedług artykułu na portalu www.portalbhp.pl zgodnie z przepisami wszelkie prace ziemne powinny zostać odpowiednio zabezpieczone. Zabezpieczenie musi zostać wykonane w sposób, dzięki któremu ani pracownicy, ani osoby znajdujące się na terenie budowy nie będą mogły wpaść do wykopu. Co więcej zgodnie z przepisami, w przypadku każdego wykopu, którego głębokość jest większa niż 1 metr, konieczne jest wykonanie bezpiecznego zejścia. Dodatkowo po zmroku lub gdy prace nie są prowadzone konieczne jest także ustawienie dodatkowych barier wyposażonych w ostrzegawcze światło koloru czerwonego. Taka bariera musi się znajdować przynajmniej metr od krawędzi wykopu. W większości przypadków konieczne jest także zabezpieczenie ścian samego wykopu, co ma uniemożliwić zawalenie się go.

Sposoby na zabezpieczenie wykopu

naprawa szambaZgodnie z rozporządzeniem bariery ochronne, które umieszcza się w czasie kiedy prace nie są prowadzone lub też w okresie nocnym zgodnie z zasadami powinny być wykonane z deski krawężnikowej mającej wysokość 0,15 metra oraz poręczy ochronnej znajdującej się na wysokości 1,1 metra. Co istotne przestrzeń miedzy deską a poręczą powinna być wypełniona w taki sposób by osoby niepowołane czy też pracownicy nie mogli wpaść do wykopu. Dodatkowo należy także pamiętać o zabezpieczeniu terenu wykopu na czas prac. Tutaj z powodzeniem można stosować takie rozwiązania jak słupki z taśmą czy też słupki z łańcuchem. Rozwiązania te wyraźnie wyznaczaj strefę niebezpieczną, a jednocześnie możliwość demontażu ich elementów nie utrudnia w żaden sposób transportu materiałów dostarczanego na potrzeby wykonywanych prac ziemnych.

Krótko podsumowując

Odpowiednie zabezpieczenie wykopu jest bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa. Niemniej należy sobie zdawać sprawę z tego, że w większości przypadków sposób zabezpieczenia wykopu określony jest poprzez obowiązujące rozporządzenia. 

1 thought on “W jaki sposób zabezpieczać wykopy?”

Dodaj komentarz